Viken Pelti Oy

Turvakiskot

Nousutikas, jonka kokonaiskorkeus ylittää 8 m, tulee varustaa turvakiskolla tai selkäsuojuksella (Suomen rakentamismääräyskokoelma F2). Korkeimmilla ja jyrkimmillä katoilla kattosiltaan tulee kiinnittää turvakisko.